مناقصه پروژه خرید ثانویه قرارداد مدیریت انرژی نور خیابان LED

May 1, 2015
آخرین اخبار شرکت مناقصه پروژه خرید ثانویه قرارداد مدیریت انرژی نور خیابان LED

پروژه قرارداد مدیریت انرژی منطقه توسعه اقتصادی پینگو در مجموع حدود 5000 لامپ خیابانی دارد.آزمایش شده توسط یک سازمان معتبر شخص ثالث، مشخص شده است که راندمان صرفه جویی در انرژی بیش از 80٪ است (عمر طراحی 80000 ساعت است)