پروژه نمایش روشنایی راه ها رفاه عمومی چراغ خیابان خورشیدی

February 17, 2011
آخرین اخبار شرکت پروژه نمایش روشنایی راه ها رفاه عمومی چراغ خیابان خورشیدی

جاده جیما، شهر وانگدیان، منطقه شیوژو، شهر جیاکسینگ، از میان جامعه ماکیائو، روستای ماکیائو، دهکده هنگلیان، روستای بائوهوا، روستای ژنژونگ و جاده‌های دیگر به طول کل 25 کیلومتر می‌گذرد.از سال 2011، Junma در پروژه نمایش روشنایی خیابانی خورشیدی رفاه عمومی به ارزش بیش از 10 میلیون یوان سرمایه گذاری کرده است.